Liten eller mellomstor bedrift?

De fleste mindre bedrifter i dag har behove for en enkel og oversiktlig avtale på IT tjenester.

Mange tjenester kan plasseres i skyen. Gjennomgang av tjenestene er ofte noe en kvier seg for å røske litt i, men kan gi store samarbeidsmessige gevinster ved riktige valg.

Kjøp av riktig produkter fra riktig leverandør er alltid det mest hensiktsmessige. Måten samarbeid har forandret seg på gjør at tjenester som trengs er blitt tilpasset fra forskjellige aktører. Valg av riktig aktør krever gjerne lang erfaring i bruk av forskjellige systemer, samt kunnskap om hva som fins nå.

Å kunne se sammenhenger som gir begrensninger eller definere viktig funksjonlitet kan være en prossess som blir bedre ivaretatt med erfarne øyne. Change IT har lang og bred erfaring innen bruk av forskjellig teknologi.

Trenger du en gjennomgang på hva du bruker og hvordan dette kan eventuelt optimaliseres. Ta kontakt med ChangeIt.

Vi hjelper deg å se på det totale bildet.